Miután a megrendelő felkereste az építészirodát és az előzetes megbeszélés sikerrel lezajlott, elkezdődhet a projekt előkészítése. A tervezőiroda csaknem húsz magasan képzett, komoly tapasztalattal rendelkező építészt foglalkoztat. Közülük az tervezi meg a házat, akinek szabad kapacitása és az adott területen megfelelő gyakorlata van. Ez a működési mód garantálja, hogy a munka szakszerű, gyors és költséghatékony legyen. Az előkészítési fázisban szükség van egy helyszínrajzra és a földhivatal által kiadott telekkönyvi kivonatra, majd helyszínbejárás következik, ezután körülbelül 8 hétre van szükség, hogy az engedélyeztetésre kész tervek elkészüljenek.

De hogyan készülnek a tervek?

Természetesen minden építésznek megvan a saját kreatív munkamódszere, hiszen a tervezés nem szénlapátolás, hanem szellemi alkotómunka, aminek van műszaki és művészi oldala is. Mindenesetre elsőként fontos, hogy a tervező megértse a megrendelő igényeit, megismerje alapvető szükségleteit.

Ehhez az is szükséges lehet, hogy életvitelébe is röpke bepillantást nyerjen, hiszen ezáltal láthatja át, hogyan használják majd azt a teret, amelyet megalkot. Szintén fontos az építési telek tulajdonságainak felmérése, beleértve annak tájolását, domborzati adottságait és földrajzi elhelyezkedését, továbbá tájékozódni kell az adott terület esetleges különleges építésügyi szabályozásairól is. Ezeket mind körültekintően figyelembe kell venni, hogy kiváló tervek születhessenek.

Az előzetes tervezés előtt össze kell állítani a helyiségek listáját, a dizájnnal kapcsolatos alapvető elvárásokat, az anyaghasználati preferenciákat. Mindehhez hasznos, ha a megrendelő előre összegyűjt olyan képeket, rajzokat, akár típusterveket, amik beltér, elrendezés, vagy éppen homlokzatkialakítás szempontjából találkoznak ízlésével. Erre kiváló eszköz a Pinterest. Általánosan igaz, hogy minél konkrétabbak a megrendelő elképzelései, annál gördülékenyebb lesz a munka.

Mik a kötelező elemek?

Fontos tudni, hogy a tervezés nemcsak alaprajzok, műszaki leírás, és látványtervek készítéséből áll, hanem a hatósági előírások igen szigorúak annak tekintetében, mit kell elkészíteni egy lakóépület esetében. Ezt egy úgynevezett egyszerűsített regisztrációs eljárás követelményeinek megfelelően kell elvégezni, amihez szükség van a vázlatterveken, az építész tervdokumentáción és a metszeteken kívül utcaképre, statika, vasalási tervre, statikai kiviteli tervre, szükség esetén talajmechanikai tervekre és fedélszéki tervre, villamos és gépész tervre és műszaki leírásra, költségvetésre. A feladathoz tartozik még az E-napló megnyitása és feltöltése, valamint az építés során hat alkalommal a tervezői művezetés.

Mit készít a tervező?

A tervező elkészíti a megépítendő ház előzetes terveit, beleértve a fent felsoroltakat. Gyakran több alternatív javaslatot is tesz a megfelelő alaprajz kialakítására. Ezt a megrendelővel közösen megbeszélik, ha pedig szükséges, az építész elvégzi a szükséges módosításokat. Ebben a fázisban még nemcsak, hogy bármin lehet változtatni, de ilyekor a legcélszerűbb, hiszen még semmi sincs kőbe vésve. Szintén elkészül az előzetes költségbecslés és az időterv is. A mérnök természetesen nem varázsló és nem látja a jövőt, de a jó szakember nagy pontossággal képes megbecsülni a szükséges anyagi és más erőforrásokat.

Az előzetes alaprajz elfogadása után kezdődik a részletes tervezési munka, amely során előállnak azok a tervek, amelyek az építésügyi hatósághoz küldhetők engedélyeztetésre, majd az elfogadott rajzok alapján indulhat az építkezés. Ma már alapvető, hogy a tervezők nem csupán tervrajzokat készítenek, de valósághű – akár fotorealisztikus – látványterveket az építendő otthon homlokzatáról és beltereiről. Sőt, lehetőség van háromdimenziós, virtuálisan bejárható modellek elkészítésére is.

A tervező munkája általában nem ér véget a tervrajzok, látványtervek és egyebek elkészítésével. A tervezőiroda vállalja a kivitelezés lebonyolítását is, az építész pedig egészen a projekt befejezéséig figyelemmel követi és ha szükséges, tanácsaival és magyarázataival segíti a munkálatokat.

KÉRJEN DÍJMENTES AJÁNLATOT