A köznyelvben ma is elterjedt az a megfogalmazás, hogy aki házat épít, annak építési engedélyért kell folyamodnia a helyi önkormányzathoz. Pedig a gyakorlatban ez már másként van, hiszen a családi házak építéséhez a legtöbb esetben már nincs szükség építési engedélyre. A jogalkotó ugyanis több lépcsőben könnyítette az építésügyi szabályokat, hogy a bürokratikus akadályok csökkentésével is fokozza a házépítési kedvet. Így ma már a legtöbb esetben elegendő az egyszerű bejelentési eljárás, ami teljes egészében elektronikus úton történik.

Nem kell építési engedély?

Aki még 2015-ben szeretett volna házat építeni, annak a tervező által elkészített tervek alapján építési engedélyt kellett kérnie, illetve ezeket be kellett mutatnia a helyi tervtanácsnak is. 2016-tól a szabályok egyszerűsödtek az építkezők számára, ugyanis a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó új lakóépület építéséhez és bővítéséhez elegendő az egyszerű bejelentés. Sőt, ha a tervezett családi ház nagyobb is, mint 300 négyzetméter, de az saját részre készül és nem tartalmaz egynél több lakást, szintén elegendő az egyszerűsített eljárás.

Hogy működik az egyszerű bejelentés?

Az egyszerű bejelentés az elektronikus építési napló (e-Napló) készenlétbe helyezésével valósul meg. A bejelentéshez csatolni kell a kormányrendeletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentációt. Ez tipikusan tartalmazza a tervező által készített háztervet és építész tervdokumentációt, a metszeteket, utcaképet, vasalási tervet, a statikai kiviteli tervet, szükség esetén a talajmechanikai és fedélszéki tervet, valamint villamos és gépész tervet, műszaki leírást és a költségvetést. Az egyszerű bejelentéshez csatolt kiviteli terv nagyon részletes házterv, ami minden szerkezetet és csomópontot részletesen kirajzolva ábrázol. Fontos, hogy a bejelentést 15 nappal a kivitelezés megkezdése előtt meg kell tenni, az építkezést pedig tíz éven belül meg kell valósítani. A tervezőt az építtető köteles tervezői művezetéssel megbízni, aki ezt legalább hat alkalommal kell megtegye.

Akkor mikor kell építési engedélyt kérni?

Aki tehát saját maga részére új családi házat építtet, annak főszabályként nem kell építési engedélyt kérnie. Szintén nem kell engedélyt kérni a felújításra vagy például homlokzati hőszigetelésre. Vannak azonban olyan esetek, amikor szükség lesz erre. Viszont építési engedélyt kell kérni abban az esetben, ha átalakításról, korszerűsítésről vagy bővítésről van szó, és az építmény zártsorú, esetleg iker beépítésű, és az építkezés pedig a csatlakozó építmények alapozását, tartószerkezetét is érinti. Szintén engedélyköteles a melléképület építése, ha az legalább 100 köbméter térfogatú és 4,5 m gerincmagasságú. Az építési engedély igényléséhez szükséges egy engedélyes terv készítése, amely 1:100 méretarányú tervrajz, amely vázlatosan ábrázolja az építendő ház alaprajzát. Ebből adódóan kevésbé részletes, mint az egyszerű bejelentéshez szükséges kiviteli terv.

KÉRJEN DÍJMENTES AJÁNLATOT